Mannvit har siden 1963 levert ingeniørtjenester for et bredt spekter av offentlige og private prosjekter, inkludert infrastruktur og transport, bygninger, fornybar energi og klima, kraftoverføring, industri, IT og telekommunikasjon. Mannvit har sitt hovedkontor på Island, men har kontorer i flere land, og har i 2012 etablert sin virksomhet også i Norge.

 

Mannvit er et internasjonalt kunnskaps- og rådgivende ingeniørfirma som tilbyr omfattende tjenester innen de fleste ingeniørdisipliner inklusiv prosjektering, rådgivning, forvaltning, drift og EPCM tjenester (Engineering, Procurement, and Construction Management). Selskapet sysselsetter totalt rundt 400 erfarne sivilingeniører, ingeniører og teknikere, som har gjennomført prosjekter mange ulike steder i verden. Mannvits har kvalitetssystem sertifisert ihht. IST EN ISO 9001: 2008 og miljøstyringssystem sertifisert ihht ISO 14001:2004.

 

På det internasjonale marked er de største mulighetene basert på Mannvits lange erfaring ved utnyttelse av geotermal energi og vannkraft, samt prosjekter i aluminiumsindustrien. Igjennom etableringen i Norge ønsker vi primært å fokusere på prosjekter innen småkraft og infrastruktur. Tiltross for at vi er nyetablerte og små i Norge, tror vi at våre erfarne medarbeidere på Island vil kunne bidra med viktig kompetanse for det norske markedet.

 

Mannvit jobber ut fra verdiene; Tillit, Kunnskap, Åpenhet og Glede

 

Mannvit er for de fleste fagområder sentralt godkjent i tiltaksklasse 3 etter Plan- og bygningsloven som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende.

 

Medarbeidere hos Mannvit er NVE-godkjente fagansvarlige jf. forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 3-7 siste ledd.

 

 

 

 

hovedmottone

Media

Årsrapport

 

Prosjekter