Visuell effekt

En del av en miljøvurdering (EIA) er å forutsi den visuelle effekten på miljøet. Spørsmål som ofte stilles i forhold til utviklingsprosjekters visuelle effekt er blant annet:

  • Hvor er de foreslåtte strukturene synlige?
  • Hvor mange strukturer blir synlige (for eksempel ledningsmaster)?

 

01.jpg (1)

Et geografisk informasjonssystem (GIS) er et svært kraftig verktøy for å vurdere synligheten og den visuelle effekten av framtidige strukturer. Ved hjelp av ArcGIS kan Mannvit besvare disse spørsmålene med enkle kart og «før og etter»-bilder. En av metodene som brukes for å vurdere strukturers visuelle effekt og synlighet er analyse av siktelinjen.

GIS kan brukes til å vurdere og presentere synligheten og den visuelle effekten av framtidig strukturer med enkle kart og figurer.