Veier

Mannvit har vært tett involvert i veg-prosjektering og utforming i flere årtier, inklusiv trafikkstrukturer og anlegg, motorveiutforming, gate rehabilitering, design og planlegging. Mannvit har hatt ansvaret for en stor del av tjenestene for Reykjavík kommune, Statens vegvesen både den islandske, samt for andre byer, lokalsamfunn og kommuner over hele Island. I de siste årene har Mannvit hatt en del prosjekter i Norge for Statens Vegvesen og kommuner.

Spesialister hos Mannvit har jobbet med alle typer veg-prosjekter, inklusiv by og boliggater, dobbelfelts motorveier, sykkel- og fotgjengerstier, tunneler og broer. Vi har erfaring i alle faser av vei og riksvei prosjektering og utbygging, fra konsept til drift og veivedlikehold. Mannvits spesialister har også kunnskap og erfaring med miljøvurderinger for transportinfrastrukturer, prosjektledelse og tilsyn i byggeperioden.

Apríl 2013 Laugavegur - Mannvit.is

Tjenester:

 • Vei og motorvei utforming
 • Sivile og miljøingeniørtjenester
 • Trafikkplanlegging og prediksjon
 • Trafikk simuleringer
 • Støyforurensing og klimatiltak
 • Anbudsdokumenter
 • Kostnadsoverslag
 • Miljøvurderinger (EIA)
 • Geoteknikk
 • Bergmekanikk & geoteknikk
 • Prosjektledelse
 • EPCM tjenester
 • Byggeledelse og tilsyn
 • Tilslags- & asfalt materialprøving
 • Vedlikehold

Prosjekterfaring i trafikkplanlegging, vei og motorvei prosjektering kombinert med geoteknisk kompetanse har gjort oss stolte konsulenter til offentlige institusjoner, byer og kommuner i flere tiår.