Vannkraftverk

Mannvit er en veteran innen prosjektering av vannkraftverker, med flere tiårs erfaring innen prosjektering og utvikling av disse prosjektene. Mannvit har deltatt i forundersøkelser, forprosjektering og detaljprosjektering, innkjøp og/eller byggeledelse for de fleste av vannkraftprosjekter som har blitt bygget på Island siden 1970, i tillegg til prosjekter bygget på Grønland og Norge.

Mannvit har spesialister som er sertifisert av Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) for vannkraftverk i alle klasser.

Vatnsaflsvirkjanir I Mannvit - Mannvit.is

Mannvits ekspertise innen vannkraftprosjekter inkluderer:

 • Vannkraft ingeniørtjenester
 • Sivil-, Konstruksjons- og Mekaniske utforminger
 • Mulighetsstudier / Forundersøkelser
 • Grunnundersøkelser
 • Kostnadsoverslag
 • Kontraktdokumenter
 • Anbudsevalueringer
 • Miljøvurderinger og miljørapporter
 • Konsekvensutredninger og rapporter
 • Prosjektledelse
 • Prosjektering
 • Tilsyn
 • Inspeksjon

Geologiske, geotekniske, geodetiske og hydrologisk forskning og analyse er et viktig grunnlag for et vannkraftprosjekt. Mannvit har omfattende erfaring og kompetanse på tvers av alle disse feltene, og har veiledet studier i disse områdene for mange vannkraftprosjekter. Selskapet har også håndtert testing og kvalitetskontroll under bygging av tunneler, demninger og kraftverk. I tillegg driver Mannvit eget laboratorium for testing av byggematerialer, fyller, tilslag i betong, betong, steinprøver etc. Et tilknyttet selskap er Islands ledende firma i numerisk modellering for grunnvann hydrologi og elveavrenning.

Våre fagområder dekker alle aspekter av vannkraftutbygging, for eksempel hydrologi og hydraulikk, geologi og geoteknikk, demninger, overløp, vannveier  og tilhørende utstyr som porter og trashracks samt elektromekanisk utstyr. Våre eksperter er også kjent med utformingen av tunneler og underjordiske kraftstasjoner samt konvensjonelle over bakken konstruksjoner utsatt for alvorlige seismiske laster. Helse, miljø og miljøledelse, samt generell risikovurdering er integrert i hvordan vi nærmer oss hver eneste prosjekt.

Våre tjenester til vannkraftprosjekter spenner fra forskning og annet forberedende arbeid for å fullføre design og byggeledelse, samt oppussing og oppgradering av eksisterende vannkraftverk. I tillegg gir Mannvit tjenester for høyspentlinjer og transformatorstasjoner.

Mannvit har prosjektert flere store kraftverk, delvis eller i sin helhet, alt fra 28 MW til 690 MW. Småkraftverk har blitt prosjektert av selskapet på Island, Grønland og Norge.

Kontakt

Ómar Örn Ingólfsson

omar@mannvit.is

+354 422 3040

Relaterte prosjekter