Vannkraft

Mannvit har flere tiårs erfaring i utvikling av vannkraft. Firmaet har deltatt i forberedelser eller bygging av de fleste vannkraftverk og dam-anlegg som er bygget på Island siden 1970. Mannvit har også vært sterkt involvert i småkraftverk prosjekter i Norge, Island og Grønland.

Vatnsaflsvirkjanir I Mannvit - Mannvit.is

Våre spesialister tilbyr en omfattende pakke av tjenester vedrørende vannkraft prosjektering og konsulenttjenester inkludert ingeniørtjenester, miljøvurdering EIA, prosjektplanlegging, prosjektledelse og veiledning i alle faser av kraftutbyggingen inkludert vannkraftsdammer, overløp, tunneler, kraftlinjer og elektriske transformatorstasjoner.

Vannkraft har betydelig potensial for reduksjoner karbonutslipp; vil imidlertid miljømessige og sosiale spørsmål ofte påvirke vannkraftdistribusjonsmuligheter. De lokale sosiale og miljømessige konsekvensene av vannkraftprosjekter varierer avhengig av prosjektets type, størrelse og lokale forhold. Noen av de mer fremtredende konsekvenser omfatter endringer i strømningsregimer og vannkvalitet, barrierer for fisk migrasjon, tap av biologisk mangfold, og befolkningen fortrengning.

Som en fornybar energikilde, er vannkraft en av de mest økonomiske måtene å generere elektrisitet. Vannkraft produserer nesten en femtedel av verdens elektrisitet.

Kontakt

Ómar Örn Ingólfsson

omar@mannvit.is

+354 422 3040