Vannfri nedkjølt ammoniakk Lagertanker og -systemer

Mannvit har spesialisert seg på design av lagringssystemer for vannfri ammoniakk, inkludert terminaler, atmosfæriske lagringstanker, lossesystemer for skip, kjølesystemer, transportrørledninger og pumpe- og varmesystemer for å levere flytende ammoniakk til tanken.  Selskapets spesialister tilbyr omfattende design-, ingeniør- og konsulenttjenester og har jobbet med flere store lagertanker og -systemer for nedkjølt ammoniakk.

Mannvit-dagur-3- _DSC5560.jpg

Storskaladistribusjon av ammoniakk skjer vanligvis gjennom transport med lasteskip, og ammoniakken fraktes som regel til leveringspunktene i svært store volumer. Disse store volumene må befinne seg i én enkelt kjølelagringstank, vanligvis i området 10-60 000 tonn – godt over den praktiske grensen for trykksatte lagringstanker.

Tjenestene omfatter:

 • Mekanisk, industriell og prosessmessig konstruksjon og design

 •  

  Forundersøkelser

 •  

  Kostnadsanslag

 •  

  Anbudsdokumenter

 •  

  Innkjøp

 •  

  Prosjektstyring

 •  

  Byggeledelse

 •  

  Prosjekterings-, innkjøps- og byggeledelse (PIBL)

 •  

  Konsekvensutredninger (KU)

 •  

  Igangsetting

 •  

  HMS