Vann og avløpsvann

Mannvit har flere tiårs erfaring med vann- og avløpsteknikk. Selskapets spesialister tilbyr konsulenttjenester med stor ekspertise på området vann- og avløpsteknikk, inkludert design, planlegging, renovasjon, strømningsmålinger og systemmodellering og -analyse.

Selskapet har spilt en betydelig rolle ved utviklingen av Islands vann- og sanitærinfrastruktur, både i og utenfor byene, inkludert vannledninger, pumpestasjoner, behandlingsanlegg for avløpsvann, lagertanker med mer.

I tillegg drar Mannvits kunder nytte av vår lange erfaringen med utvikling av avløpsplaner som overholder EUs rammedirektiv for vann (WFD).

Veitur - Mannvit.is

Vannteknikktjenester:

 • Vannverk og distribusjonssystemer
 • Lagertanker
 • Pumpestasjoner
 • Strømningsmålinger
 • Systemmodellering og -analyse
 • Drift og vedlikehold


Avløpsteknikktjenester:

 • Rørdesign: gravitasjonsrørledninger, inverterte vannlåser, utløp og trykkstrømnett
 • Design av pumpestasjoner og kloakkrenseanlegg
 • Stormvannforvaltning
 • Strømningsmålinger
 • Systemmodellering og -analyse
 • Kloakkrenovasjon
 • Naturlige renseløsninger
 • Drift og vedlikehold

Vi kan håndtere utformingen av rørledninger, pumpestasjoner og renseanlegg, samt systemmodellering og -analyser.