Valg av område

Det å velge riktig område er ofte den første fasen i prosjektutviklingen. Tjenestene som tilbys av Mannvit omfatter studier og sammenligning av steder som potensielle investorer, interessenter og myndigheter velger å undersøke som potensielle områder for videre utvikling. Valget av område kan være begrenset enten til et begrenset areal, større regioner eller landet som helhet. 

Vettvangsvalir ráðgjafar til verkefnisþróunar - Mannvit.is

Mannvit har flere tiårs erfaring med grunnundersøkelser og sammenlignende undersøkelser for å finne potensielle arealer for kraftkrevende industri, som for eksempel aluminiumsverk og datasentre.

Ved valg av område må det gjennomføres spesifikke undersøkelser for å sammenligne ulike faktorer på hvert område og sjekke prosjektenes miljøpåvirkning. Følgende er viktige faktorer: 

  • Arbeidsmarked
  • Egnede havneforhold
  • Tilstrekkelig landareal
  • Tilgjengelige strømalternativer
  • Vannforsyning
  • Transport
  • Naturfarer
  • Miljøaspekter

Mannvit har vært involvert i flere områdevalgprosjekter, som er ofte det viktigste steget i forberedelsene til et bygge- og industriprosjekt.