Valg av område | Mannvit

Det å velge riktig område er ofte den første fasen i prosjektutviklingen. Tjenestene som tilbys av Mannvit omfatter studier og sammenligning av steder som potensielle investorer, interessenter og myndigheter velger å undersøke som potensielle områder for videre utvikling. Valget av område kan være begrenset enten til et begrenset areal, større regioner eller landet som helhet. 

Mannvit har flere tiårs erfaring med grunnundersøkelser og sammenlignende undersøkelser for å finne potensielle arealer for kraftkrevende industri, som for eksempel aluminiumsverk og datasentre.

Ved valg av område må det gjennomføres spesifikke undersøkelser for å sammenligne ulike faktorer på hvert område og sjekke prosjektenes miljøpåvirkning. Følgende er viktige faktorer: 

  • Arbeidsmarked
  • Egnede havneforhold
  • Tilstrekkelig landareal
  • Tilgjengelige strømalternativer
  • Vannforsyning
  • Transport
  • Naturfarer
  • Miljøaspekter

Mannvit har vært involvert i flere områdevalgprosjekter, som er ofte det viktigste steget i forberedelsene til et bygge- og industriprosjekt.