Tunneler

Mannvit har flere tiår med erfaring vedrørende bygging av tunneler både på land og under sjø, utforming, prosjektering, tilsyn og rådgivning. Selskapets sysselsetter eksperter innen vei- og vanntunneler og tilbyr et komplett spekter av relaterte tjenester som dekker alle faser av tunnel prospektering og tunnel teknikk. Prosjekterfaring dekker hele spekteret fra undersjøiske veitunneler til fjelltunneler og ”Cut and cover” tunneler.

Göng - Mannvit.is

Generell tunnel ingeniørtjenester:

 • Utforming
 • Ingeniørgeologi og bergteknikk
 • Geoteknikk
 • Geofysikk
 • Prosjektering, rådgivning og tilsyn
 • Feltundersøkelser, ingeniørgeologi og geoteknikk
 • Komplett prosjektering av veitunneler, inklusivt
 • Komplett prosjektering av fjelltunneler for hydroelektriske kraftverk

Firmaet tilbyr en tverrfaglig tilnærming til tunnelprosjekter, med tilgang på spesialister fra andre sektorer i firmaet for å sikre suksess for hvert eneste prosjekt som gjennomføres. Mannvits tjenester dekker alle ingeniørdisipliner, som sikrer en vellykket tunnelprosjekt uansett størrelse.

Mannvit kjenner godt til norsk praksis for prosjektering av vegtunneler idet islandske vegtunneler er bygget ifølge norske normaler og retningslinjer.Prosjekterings tjenester:

 • Bergtunneler
 • «Cut and Cover» Tunneler
 • Fullprofil borede tunneler
 • Nedsenket tunneler
 • Tunneler i myk jord
 • Tunneler med lite overdekning
 • Bergforsterkning
 • Forsterket jord
 • Jordankere
 • Modellering ved hjelp RocLab og Phase2
 • Berg injeksjon og håndtering av vanntilstrømning
 • Forundersøkelser og oppfølging av tunnelbygning
 • Detaljerte feltundersøkelser
 • Detaljert underjordiske undersøkelser og ingeniørgeologi
 • Tunnel kartlegging og bergmasse klassifisering  (Q-metoden osv.)
 • BergsikringsbeslutningerProsjekterfaring i tunnel prosjektering kombinert med geoteknisk kompetanse har gjort oss til betrodde rådgivere for offentlige aktører, byer og kommuner i flere tiår.

Kontakt

Atli Karl Ingimarsson

atli@mannvit.is

+354 422 3092