Telekommunikasjon

Mannvit har omfattende erfaring med generell telekommunikasjonsrådgivning, inkludert på områdene telekommunikasjonssystemer for bedrifter, offentlige etater, offentlige og lokale myndigheter og tjenesteleverandører av telekommunikasjon. Tjenestene omfatter rådgivning for forstudier og forhåndsvurderinger, kostnadsestimater, kravanalyser, systemdesign, anbudsrunder, system- og tjenestetesting, overoppsyn med systemer og prosjektledelse.

Fjarskipti.jpg

Selskapet tilbyr assistanse til bedrifter og institusjoner ved innkjøp av telekommunikasjonsutstyr og -tjenester, planlegging av nettverksoppbygging og bruk og utforming av store kommunikasjonsnett og telefonsystemer. Vi tilbyr også kostnads- og kvalitetsstyring, samt last- og statusdiagnostikk.

Mannvit er i stand til å påta seg prosjekter av alle størrelser – fra små private tilbydere opp til landsdekkende teletjenester. Vi har også lang erfaring med fiberoptiske nettverk, trådløse nettverk og telefonsystemer, VoIP-systemer og datakommunikasjonssystemer.

Vi drar veksler på erfaringen og kompetansen som finnes i andre avdelinger i selskapet og tilbyr også tverrfaglig rådgivning om kommunikasjonssystemer og drift av dem. Mange av selskapets større prosjekter gjennomføres i samarbeid med interne spesialister på områdene informasjonsteknologi, kontrollsystemer og programvare.

Tverrfaglig rådgivning for telekommunikasjonsleverandører og strøm-, data- og industriselskaper.