Småkraftverk

Mannvit har flere tiårs erfaring innen utvikling av små vannkraftverk. Mannvit har deltatt i en rekke små vannkraftprosjekter i Norge,  Island og andre steder. Mannvits erfaring med småkraft er en vesentlig del av firmaets totale portefølje med vannkraft.

Mannvit har spesialister som er sertifisert av Norsk vassdrags- og energidirektorat (NVE) for vannkraftverk.

Bergselva.jpg

Firmaets engasjement varierer for små vannkraftprosjekter, men vanligvis inneholder:

 • Mulighetsstudier
 • Vannkraft Prosjektering
 • Konsekvensutredninger og rapporter
 • Grunnundersøkelser
 • Sivil-, Konstruksjons- og Mekanisk prosjektering
 • Kostnadsestimering
 • Kontraktsdokumenter
 • Anbudsevalueringer
 • Prosjektledelse
 • Prosjektplanlegging
 • Byggetilsyn
 • Stedlig inspeksjon

Utformingen av betong- og murdammer, overløp, tunneler, inntak, tunneler, vannveier, porter og spesifikasjoner for elektromekanisk utstyr er rutineoppgaver som utføres av våre spesialister. Vi tilbyr også kostnadsoverslag, avtaledokumenter, anbuds evalueringer, konsekvensutredninger og rapporter samt generell prosjektledelse. Våre spesialister er også involvert i prosjektering av kraftoverføring og elektriske transformatorstasjoner.

edokumenter, anbuds evalueringer, konsekvensutredninger og rapporter samt generell prosjektledelse. Våre spesialister er også involvert i prosjektering av kraftoverføring og elektriske transformatorstasjoner.

De siste årene har Mannvit prosjektert flere små vannkraftverk i Norge. Denne oppbyggingen har vært drevet av stigende energipriser og økt eksport av elektrisitet. 

Kontakt

Ómar Örn Ingólfsson

omar@mannvit.is

+354 422 3040