Sjømatnæringen

Mannvit har vært involvert i en rekke prosjekter på området sjømat, fiske og fiskeforedlingsindustri i løpet av de siste tiårene. Selskapet tilbyr en omfattende pakke av tjenester for industrien, blant annet konstruksjon, prosjektstyring, innkjøp og kostnadskontroll.

Mannvit har bygget opp betydelig teknisk kompetanse rundt sjømat- og tungindustriprosjekter. Faktisk har dette lenge vært en av hjørnesteinene til selskapet. Disse tiårene med erfaring har gjort at vi har kunnet utvikle en industrikompetanse som vi er stolte av kunne bruke i den kontinuerlige utviklingen av sjømatnæringen.

Mannvit mynd 3 - Mannvit.is

Tjenestene vi tilbyr for sjømatnæringen omfatter blant annet:

 • Kjølelager
 • Fiskemelfabrikker og -lagring
 • Fiskeforedlingsanlegg
 • Miljøstyring og -tillatelser
 • Fiskeoppdrett
 • Miljøkonsekvensutredning
 • Deponering av avfall og avløpsvann
 • Automatisering og styring
 • SCADA, MES (Manufacturing Execution Systems) og datamining
 • Markedsverdivurdering
 • Brannsikkerhet
 • Innkjøp
 • Prosjekt- og kostnadskontroll

Lang prosjekterfaring og -kunnskap fra sjømatnæringen gjør Mannvit i stand til å redusere kundens risiko og skape mer strømlinjeformede prosjekter, noe som bidrar til at prosjektet kan fullføres til rett tid og innenfor budsjettet.

Play

Seafood Industry