Prosjekt- og byggeledelse

Prosjektledelse er et bredt felt der Mannvits konsulenter utfører en delvis eller fullstendig ledelse av et prosjekt, alt etter som hva klienten ønsker.

Moderne prosjektledelse innebærer effektiv forberedelse, planlegging, analyse av risikoaspekter og risikostyring, innkjøp, gjennomføring, prosjektkontroll, kontraktadministrasjon, ferdigstillelse og overoppsyn. Effektiv prosjektledelse sikrer en helhetlig oversikt i alle stadier av forberedelsen og gjennomføringen og gjør det mer sannsynlig at de enkelte prosjektkomponentene og prosjektet som helhet havner innenfor den definerte tids- og kostnadsrammen. Mannvit påtar seg prosjektledelse for en rekke ulike prosjekttyper – alt fra enkle utviklingsprosjekter til kompliserte byggeprosjekter.

 

_DSC5090 2.jpg

Det legges stor vekt på å analysere potensielle risikofaktorer i prosjektene og drive forebyggende tilsyn der ekspertene våre vurderer budsjett og tidsplaner, design, spesifikasjoner, bud, prosjektkontrakter, arbeidsordninger osv. før arbeidet starter.

Byggeledelse er et aspekt av prosjektledelsen og utgjør en definert rolle i henhold til loven. Teamet vårt utfører byggeledelse av en rekke prosjekter innenfor bygg og anlegg, vei- og brobygging, rørlegging og tungindustri. Ekspertene våre var ansvarlige for byggeledelsen ved oppføringen av Century Aluminiums anlegg på Grundartangi, Alcoa Fjarðaáls aluminiumsverk i Reydarfjördur og en rekke andre store byggeprosjekter på Island.

Prosjekt- og byggeledelse av et mangfold av prosjekter – både enkle utviklingsprosjekter og kompliserte byggeprosjekter.

Kontakt

Brynjar Jónsson

bj@mannvit.is

+354 422 3096

Mikael Traustason

mikaelt@mannvit.is

+354 422 3170

Jóhanna Ásta Vilhjálmsdóttir

johannav@mannvit.is

+354 422 3234

Relaterte prosjekter