Programvare- og systemutvikling

Gjennom årene har Mannvit opparbeidet seg betydelig erfaring innenfor programvarerådgivning, inkludert innkjøp, kravanalyser, anbudsrunder, installasjon og drifting av programvareløsninger og datasystemer. Selskapet har også jobbet med systemanalyser, systemutvikling og spesialisert programvareutvikling i forbindelse med kontrollutstyr, databaser og informasjonsflyt i større selskaper, der informasjon fra flere systemer er koblet sammen.

 

Hugbúnaður og kerfisfræði - Mannvit.is

Mannvit har også deltatt i prosjekter som gjelder datasikring, samt stabilitet i datamaskin- og telekommunikasjonssystemer. Blant prosjektene er blant annet utformingen av mange av de største datamaskinfasilitetene på Island. Selskapet kan også tilby profesjonelle risikovurderinger for datamaskinfasiliteter og datasentre ved å dra veksler på ekspertisen til risikoanalysespesialistene våre, samt fra en bred intern kompetanse på alle relaterte områder.

Mannvit er et ekte kunnskapsorientert selskap med lang erfaring fra og kompetanse med Islands lokale forhold og teknologier. Basert på dette, og kombinert med Mannvits omfattende tekniske ferdigheter, står selskapet godt rustet til å jobbe med spesialiserte programvareløsninger for kundene våre.

Omfattende tverrfaglig konsulenterfaring innenfor områdene programvare- og systemutvikling, der man må oppfylle strenge krav til driftssikkerhet og -stabilitet.