Maskinteknikk

Mannvits spesialister tilbyr ekspertkonsultasjon og designtjenester innenfor maskin- og industriteknikk, tuftet på lang erfaring med å bistå et bredt spekter av industribedrifter.

Kursing og opplæring av de ansatte i avdelingene, kombinert med Mannvits bedriftskultur, er rettet mot å danne et sterkt team av teknikere på områdene maskin- og industriteknikk. Teamet skal kunne levere eksepsjonell service, bygget på et solid grunnlag av opplæring og erfaring.

Mannvit-day1-2014-_DSC3792.jpg

Virksomheten vår dekker alle aspekter av maskin- og industriteknikk – fra konsept til virkelighet – der vi utnytter toppmoderne program- og maskinvare til beregninger og tegninger, inkludert 3D-tegninger, strukturell analyse og hydrodynamisk analyse.

Nye prosjekter: 
•    Behandling og gjenvinning av avfall, biomassekompostering og metanproduksjon
•    Anlegg for drikkevann og varmvann, gass og kloakk
•    Oljeraffinerier og bensinstasjoner med full service og selvbetjening
•    Lagertanker og siloer for vann, olje, lodde, ammoniakk, fiskemel og aluminiumoksid
•    Fiskemelfabrikker og ulike typer kjemiske fabrikker

Prosjektengasjementet omfatter også kostnadsoverslag, forundersøkelser og vurderinger, samt anbudsdokumenter for prosjektgjennomføring og -tjenester.

De industrielle prosjektreferansene våre omfatter blant annet aluminiumsverk, ammoniakktanker, metangassproduksjonsanlegg og silisiummetallverk.