Laboratorietjenester

Mannvit har siden 1993 drevet laboratorievirksomhet for dokumentasjon, prøving og testing av materialer knyttet til bygg- og anleggsdrift. Dette er i dag et velutrustet laboratorium, med erfarne teknikere, som tester og undersøker bl.a. tilslag, sement, betong, asfalt og ulike berg- og geotekniske parametre. Det er igjennom årene investert i mye nytt utstyr, og har laboratoriet bl.a. alt nødvendig utstyr for å undersøke betong, både i fersk og herdet fase, og å vurdere bestandighet av ulike betongblandinger.

Jarðtækni og grundun - Mannvit.is

 

Betongundersøkelser

Hos Mannvit jobber et team med erfarne betongteknologer som har årelang erfaring innen FoU, testing, produksjon og kvalitetskontroll av betong. Bestandighetsmessige problemstillinger har vært prioritert, og har laboratoriet bl.a. ulike klimakabinetter for å gjennomføre de mest utbredte tester både for dokumentasjon av alkalireaksjoner og frost bestandighet i betong. Mannvit har etablert et internasjonalt senter vedrørende alkalireaksjoner i betong.

 

Innledende betongproporsjonering i prosjekteringsfasen inkluderer undersøkelser av tilslagsmaterialer, prosjektering av betongresepter ut fra gitte spesifikasjoner, med påfølgende testing av betong egenskaper.  Betongkontroll i anleggsfasen inkluderer prøvetaking og testing på byggeplass, utstøping av prøvestykker med påfølgende lagring under kontrollerte former, og påfølgende testing i laboratoriet.  I tillegg utføres rådgivning i forbindelse med kvalitetskontroll av betong og etterbehandling. Mannvits laboratorium er sertifisert i klasse H hos Kontrollrådet i Norge.

www.kontrollbetong.no

 

Bergmekaniske undersøkelser

Ingeniørgeologene hos Mannvit har vært ledende på Island i forbindelse med undersøkelser, prosjektering, rådgivning og inspeksjon i forbindelse med bygging av tunneler og bergrom. En viktig del av ingeniørgeologiske undersøkelser er de bergmekaniske undersøkelsene på laboratoriet, som utgjør en basis for flere av bergets egenskaper. Disse egenskapene bestemmes i henhold til gjeldende prøvemetoder og standarder hvor de viktigste er som regel styrke, skjærfasthet, porøsitet og densitet, bestandighet, svelling og elastiske egenskaper. Basert på resultatene er bergmassens egenskaper som helhet vurdert i forbindelse med blant annet stabilitet og sikringsbehov. Testresultatene er for eksempel brukt som inngangsparametrer i verktøy for bruddkriterier og spenningsanalyser, som RockLab og Phase2.

Mannvit has over 20 years of experience in the areas of rock and soil mechanics testing. The laboratory employs a staff of highly-skilled experts and technicians in the field of concrete, aggregate, geological and geotechnical engineering.