Kraftsystemer

Mannvit har den tekniske ekspertise som er nødvendig for å designe, prosjektere og bygge effektive og kostnadseffektive moderne kraftsystemer. Våre tjenester omfatter kraftsystemanalyse og planlegging, elektrisk design, bygningsmessig- og strukturel design, miljøundersøkelser, byggeledelse,  igangkjøring og testing. Våre tjenester omfatter også vedlikeholdstøtte for overføring- og distribusjonssystemer.

Kraftoverføring; system analyse og design tjenester:

 • System analyse og utforming
 • Overføringslinjer og høyspente jordkabler
 • Design av harmonisk filter og kondensator banker for reaktiv kompensasjon
 • Strukturell analyse og design
 • Kraftsystemets kommunikasjon
 • Byggeledelse
Upplýsingatækni - Mannvit.is

Under transformatorstasjoner og stasjoner:

 • Nettstasjon design, GIS og AIS innendørs og utendørs
 • Design av harmonisk filter og kondensator banker forreaktiv kompensasjon
 • Design og analyse av substasjon grunnstøting systemer
 • Sivile og strukturell design
 • Beskyttelsessystemer design og konfigurering
 • Byggeledelse
 • Igangkjøring og testing

Nyere prosjekt eksempler:

 • KUBAL, Sverige - Utvidelse av reaktive kompensasjonsystem
 • Landsnet - 132 kV 10 km jordkabel Bjarnarflag (EIA og prosjektplanlegging)
 • Landsnet - Burfell 220 kV GIS transformatorstasjon
 • Landsnet - Rangarvellir 66 kV AIS transformatorstasjon
 • Landsnet - Geithals 132 kV kondensator bank

Elektrisk kraftdistribusjon:

 • Design av MV og LV underjordisk distribusjonsnett
 • Distribusjon transformatorstasjoner
 • Beskyttelse planlegging og koordinering

Nyere prosjekt eksempler:

 • Nordural Grundartangi aluminiumsverk (system analyse og design av strømdistribusjonssystem)
 • ISAL-Straumsvik (system analyse og design av strømdistribusjonssystem)

Hovedprosjektområdene er knyttet til kraftproduksjon, transmisjon og distribusjon.