Kraftoverføring og distribusjon

Siden 1970 har Mannvit vært en sentral aktør i den komplette forberedelse, analyse, design, byggeledelse og kontroll av energi strukturer, høyspentlinjer og distribusjonssystemer over hele Island. Selskapet har et utmerket samarbeid med Norske og Islenske elforsynings selskaper  og flere elektriske aktører. Mannvit  deltatt aktivt i over 50 år  i en stor del av energi- og infrastruktur utviklingen på Island.

Búrfell - Mannvit.is (1)

Overføringslinjer

Mannvits spesialister har omfattende kunnskap og erfaring i å utforme kraftlinjer og elektriske transformatorstasjoner, samt byggeledelse under installasjonen av overføringslinjer og underjordiske strømkabler. Mannvits tjenester dekker også rådgivning på vedlikehold. 

 

Power Systems Engineering

Mannvit har omfattende erfaring i utformingen av MV og LV elektrisk kraft distribusjon for elektriske verktøy og industri.Mannvit has extensive experience in the design of MV and LV electrical power distribution for electrical utilities and industry. Mannvit tilbyr tjenester innen systemanalyse, forundersøkelser, planlegging, prosjektering, utforming av anbudsdokumenter, kontraktsforhandlinger, oppfølging og igangkjøring for elektrisitets overføring- og distribusjon prosjekter

 

Prosjekt eksempler

Prosjektene inkluderer byggings- og vedlikeholds rådgivning for kraftlinjer på Island, Grønland og Norge. Firmaet er involvert i prosjektering og planlegging av elementer av kraftoverføring, men er også ansvarlig for tilsyn på stede, reparasjon og vedlikehold av overføringsnett, skred beskyttelse prosjektering og studier, konsekvensutredninger, forundersøkelser og kvalitetskontroll.

Vi gjennomfører nye overføringslinje prosjekter og oppgraderinger, samt rådgivning for vedlikehold.