Kraftkrevende industri

Mannvit har spilt en ledende rolle i utviklingen av de mange kraftkrevende industriprosjektene på Island. Spesialistene våre har håndtert det meste av aktivitetene som omfatter forarbeidet, samt rådgivning rundt konstruksjon og drift knyttet til den kraftintensive industrien på Island, og spesielt innenfor aluminiumindustrien. 

Mannvits engasjement i mange av disse prosjektene er omfattende og spenner over hele spekteret av konsulenttjenester, inkludert konsekvensutredninger, miljøundersøkelser og -overvåking, forundersøkelser, planlegging, prosjektledelse og prosjektering av strukturer og utstyr. 

 

Mannvit-dagur4- _DSC7518.jpg

Mannvit spiller fortsatt en ledende rolle i utviklingen av kraftkrevende initiativer og er involvert i forarbeidet til flere kommende prosjekter på Island. Potensialet er betydelig for ytterligere utvikling på bredere områder, som blant annet datasentra, kjemikalier, silisium og andre metallurgiske produkter. Lovene og skattereglene for industriell utvikling er gunstige på Island, og selskapet søker aktivt etter prosjektsamarbeid og -utvikling for et bredt spekter av tiltak på Island, i Norge og andre steder. 

Store aluminiumsprosjekter håndteres av datterselskapet vårt, HRV Engineering. HRV er et spesialisert EPCM-selskap med vekt på aluminiumsprosjekter. 

Noen av kundene våre er Alcoa, Rio Tinto Alcan, Elkem-Bluestar og Century Aluminium.