Kompostering

Mannvit gir rådgivning i alle faser som gjelder planlegging, tillatelser, design, oppbygging og drift av komposteringsanlegg.


Hensikt
Komposteringsanlegg er utformet for å utnytte organisk avfall fra slakterier og fiske- og kjøttforedling, samt matavfall, papir, tømmer, hageavfall og husdyrgjødsel. Komposteringsanlegg er et viktig skritt i retning å minimere deponering av organisk avfall og i å nå miljømålene for et gitt område. Anleggene må oppfylle EUs forskrift om animalske biprodukter (EU ABPR).


Avfallet blir malt til en ensartet størrelse og blandes deretter på en kontrollert måte for å sikre at kompostblandingen blir optimal (C/N-forhold, vanninnhold osv.). Nedbrytingstiden i tromlene er 8-12 dager, etterfulgt av en modningsperiode utendørs, som vanligvis er på 3-6 måneder.


Kompostering er ressurseffektivt og gjør at man kan skape et nyttig produkt fra organisk avfall som ellers ville ha blitt deponert, og komposten kan erstatte kunstgjødsel.


Prosjekterfaring
Mannvit spilte en ledende rolle ved design og oppbygging av et komposteringsanlegg i Nord-Island som åpnet i 2009 og som eies av kommunene i Eyjafjördur, næringsmiddelbedrifter og andre.

P6b.JPG

Tjenestene våre omfatter:

 • Planleggingsstudier
 • Vurdering av avfallsstrømmen
 • Vurdering av teknologibehov
 • Prosessevalueringer
 • Økonomiske analyser
 • Lokaliseringsanalyse
 • Miljøkonsekvensutredninger
 • Miljøsertifisering
 • Materialgjenvinningsplan
 • Komposteringsplan
 • Bygg- og anleggstjenester

Kompostering er ressurseffektivt og gjør at man kan skape et nyttig produkt fra organisk avfall på en miljøvennlig måte, og komposten kan erstatte kunstgjødsel.