Jordskjelvteknikk

Jordskjelvteknikk er en bred definisjon som dekker flere underdisipliner. Mannvits strukturelle ingeniører har omfattende kunnskap om, og erfaring knyttet til, de ulike elementene av jordskjelvteknikk (også kalt seismisk teknikk), inkludert seismisk analyse og seismisk design. 

Det primære målet for jordskjelvteknikk er å lage bygninger som er motstandsdyktige mot jordskjelv for å redde liv og eiendom. Mannvit er basert på Island, en aktiv jordskjelvsone med Peak Ground Acceleration (PGA) opptil 0,4 g og over.  Derfor er strukturer på Island designet og konstruert for å tåle store seismiske belastninger med minimal skade, og derfor ingen tap av liv.

Mannvits designere har erfaring i seismisk design av ulike bæresystemer i betong, stål og tre, så vel som ikke-strukturelle elementer som lagerreoler og ulike servicesystemer for bygninger. 

Umhverfisstjórnun - Mannvit.is

En av metodene for å knytte seismiske prognoser sammen med bygg design er gjennom numerisk modellering.  Jordskjelvteknikk forbedres kraftig ved å modellere hvordan en bestemt type struktur vil reagere på seismisk aktivitet. Mannvit har erfaring i å bruke de nyeste versjonene av avansert endelig elementanalyse (Finite Element Analysis, FEA)-programmer som SAP2000 og ETABS for å bistå i design og modellering.

Avhengig av formen til strukturene som vurderes, kan forskjellige analyser være nødvendig, inkludert lineære og ikke-lineære, så vel som statiske, kvasi-statiske og dynamiske analyser. 

Mannvits prosjekter inkluderer både boliger og offentlige bygninger, og spenner fra eneboliger til komplekse bygninger, som kraftverker, demninger, broer og datasentre.


Våre ingeniører har utviklet sine ferdigheter innen sine spesialiserte disipliner i konstant nærhet av svært aktiv geologi.  Med andre ord befinner våre hjem og øvingslokaler seg i et relativt tøft geologisk miljøsammenlignet med mange andre.  Ferdighetene til våre ingeniører er basert på å utvikle trygge, pålitelige strukturer og kraftprosjekter i dette miljøet.  Vi er godt forberedt på å eksportere disse ferdighetene globalt.

Mannvit har vært tett involvert i veg-prosjektering og utforming de fleste steder rundt på Island, inklusiv trafikkstrukturer og anlegg, motorveiutforming, gate rehabilitering, design og planlegging. Mannvit har hatt ansvaret for en stor del av tjenestene for Reykjavík kommune, Statens vegvesen både den islandske og den norske, samt for andre byer, lokalsamfunn og kommuner over hele Island.

 

Våre ingeniører har ferdigheter til å utvikle trygge, pålitelige strukturer og kraftprosjekter i tøffe omgivelser.