Informasjonsteknologi

Mannvit tilbyr omfattende konsulenttjenester innenfor et bredt spekter av informasjonsteknologidisipliner som er tilpasset behovene til kraft- og industriselskaper, inkludert følgende:

  • Telekommunikasjon
  • Automatisering og styring
  • Programvare og systemutvikling
Upplýsingatækni - Mannvit.is

Telekommunikasjon
Mannvit tilbyr konsulenttjenester på området telekommunikasjon for store bedrifter, offentlige etater, offentlige og lokale myndigheter og leverandører av telekommunikasjonstjenester. Tjenestene omfatter vurderinger, kostnads- og kravanalyser, systemdesign, anbudsrunder, system- og tjenestetesting, overoppsyn og prosjektledelse.

Automatisering og styring
Mannvit har flere tiårs erfaring med automasjons- og styringssystemer og har levert omfattende tjenester til en rekke kraftsystemer og industrielle prosjekter, inkludert kraftintensiv industri, kraftverk, kraftsystemer, bygninger og hele spekteret av offentlige tjenester.

Programvare og systemutvikling
Selskapets spesialister tilbyr spesialisert teknisk programvareutvikling, rådgivning om innkjøp og implementeringsprosjektstyring, samt prosjektering av store tekniske anlegg. Selskapet utmerker seg ved å ha en tverrfaglig tilnærming til rådgivning om produksjonsprosesser, herunder integrasjon av ulike databaser, og vektlegger en tilnærming som drar veksler på kunnskapen om beslektede teknologiområder.

Prosjekter innenfor områdene telekommunikasjon, automatisering og kontroll, programvare og systemutvikling – hovedsakelig for store kraft- og industriselskaper og datasentre – er selskapets varemerker på IT-området.