Høyspentmaster

Mannvit tilbyr omfattende utforming, rådgivning og ingeniør tjenester for alle faser av elektrisk kraft overføring og distribusjon. Selskapet har mange tiår med erfaring i design av kraftledninger og overføringsmaster.

Mannvits tjenester:

 • Rutevalg og planlegging
 • Master 
 • Alternativs  studier
 • Miljøvurderinger (EIA)
 • Overføringslinjer og masteutforming
 • Snøskredbeskyttelse og seismisk utforming
 • Anbudsdokumenter
 • Kontraktsforhandlinger
 • Konstruksjonsledelse
 • Tilsyn og igangsettelse
 • Stedlig inspeksjon
 • Reparasjon og vedlikehold
Búðarhálslína 1. - 220 kV_03.jpg

Selskapet spesialiserer seg i følgende typer overføringlinjemaster:

 • Lattice stål staget / selvbærende master
 • M-type fjæringmaster
 • V-type fjæringmaster
 • Selvbærende master
 • Spenningsmaster
 • Enderammer
 • Tubemaster
 • Snøskredsmastetårn
 • Trestaker
 • Trestaker som H-rammer


Mannvit sine spesialister er eksperter på stagmaster på grunn av lang erfaring i svært utfordrende forhold.  På Island må man regne med seismisk aktivitet, storm og ising. Stagmastene er billigere og bedre egnet til disse ekstreme forholdene.

Mannvit sine spesialister har også omfattende kunnskap og erfaring i å utforme kraftlinjer og elektriskeunderstasjoner, samt byggeledelse under installasjonen av luftlinje overføringslinjer og underjordiskestrømkabler og vedlikehold konsultasjon.

Vi er vant til å håndtere seismisk aktivitet, storm og ising.