Havner

For en nasjon som bor på en øy, har havner og kaianlegg lenge spilt en viktig rolle i Islands utvikling som nasjon. Mannvit har deltatt aktivt i de tallrike havne prosjekter som går tilbake til tidlig på 1970-tallet. Mannvit tilbyr mange tiår med erfaring og hele spekteret av havne ingeniørtjenester, prosjektering og konsulenttjenester samt en tverrfaglig tilnærming til havn- og kaiprosjekter. Tilgang til spesialister fra andre sektorer i firmaet sikrer suksess for hvert prosjekt vi gjennomfører.

Grundartangi_01.jpg

Med firmaets tjenester som spanner over alle områder innen sivile ingeniørdisipliner gir Mannvit sine kunder alt de trenger for et vellykket havne/kai prosjekt av ulike størrelse. Mannvit tilbyr et bredt spekter av spesialister, inkludert havnebygging, produksjonen av  bebyggelsesplan, bølge modeller, konsekvensutredning, geologiske undersøkelser, jordskjelv studier, dimensjonering av kaier og moloer og inspeksjon og tilsyn under byggingen. Mannvit har deltatt aktivt i konstruksjon av en ny kai på Alcans aluminiumsfabrikk på Straumsvík og terminalene bygget for å tjene Vestmannaøyenes bilferje. I tillegg gjennomførte firmaet en konsekvensutredning og de foreløpige utformingen av den foreslåtte havnestrukturer for Fjardaál aluminiumverket på Reyðarfjörður. Vi har også deltatt i rekonstruksjonsjobben for Islandske havnesamlag både i Reykjavikhavn, Akranes- og Grundartangihavn.

Generell havn ingeniørtjenester:

  • Prosjektering
  • Miljøundersøkelser
  • Marine konstruksjoner
  • Kyst beskyttelse
  • Vedlikehold av havnefasiliteter og anlegg

Planleggninging

  • Master planlegging og forundersøkelser

 

Prosjekter i dette feltet inkluderer konsekvensutredning og forprosjektering av den foreslåtte havnestrukturen for Alcoas Fjardaal aluminiumverk i Øst-Island. Mannvit har også jobbet for Associated islandske porter på en forlengelse av et industrikaia på Grundartangi, vest Island, i stand til å tjene "New Panamax" -størrelse skip med 13 m utkast. Mannvit har også deltatt i rekonstruksjonsjobben for Islandske havnesamlag både i Reykjavikhavn, Akranes- og Grundartangihavn.

I de senere årene har Mannvit også vært involvert i havneprosjekter i Norge.

Selskapet tilbyr tjenester for alle ingeniørdisipliner, Mannvit gir sine kunder de tjenestene de trenger for en vellykket havneprosjekt i alle størrelser.

Kontakt

Einar Ragnarsson

Section Manager Infrastructure and Environment

er@mannvit.is

+354 422 3015

Guðmundur Jónasson

Fagansvarlig leder, Havner

gj@mannvit.is

+354 422 3031