Geoteknisk design

Geoteknisk design er et viktig element i den innledende fasen av alle strukturer, og Mannvits spesialister har lang erfaring på dette feltet. De mest omfattende prosjektene er i forbindelse med kraftverksprosjekter, stålpeling i havnekonstruksjoner, demningsdesign, infrastruktur og kraftintensiv industri.

Mannvits konsulenter har lang erfaring innen geoteknisk design og oppfølging av slike strukturer. De vurderer strukturelle toleranser, beregner stabilitet, vurderer setning og faren for flytendegjøring ved jordskjelv. I større prosjekter er det ofte behov for å gjennomføre omfattende og spesialisert geoteknisk forskning på berggrunn og egenskapene til løse lag.

Jarðtækni og grundun - Mannvit.is

Mineraler beregnet for bruk og som grunnlag for strukturer undersøkes. Der berg ligger i grunnen, bores det SPT- og/eller CPT-hull for å bestemme jordegenskaper. I tillegg tas det uforstyrrede prøver for å evaluere skjærstyrke og setningsegenskaper.

Større bygninger er vanligvis bygget på påler hvis fast grunn er dypt under overflaten, men med lettere konstruksjoner er det mulig å plassere en tilleggsbelastning (forhåndslasting) på byggeplassen for å oppnå den projiserte setningen som bygningen ellers ville ha forårsaket.e.

Comprehensive and specialized geotechnical research needs to be conducted in large infrastructure projects.