Geologi og bergteknikk

Spesialister hos Mannvit gir faglig konsultasjon i alle aspekter av geologi- og bergteknikk, og har brukt kompetansen til mange og varierte prosjekter i inn- og utland.

Jord- og berggrunns studier er en nødvendig del av planleggingen av samfunn og strukturer. Undersøkelser skal vurdere type og tykkelse av løse lag, typer berggrunn, sprekker, feil, plasseringen av grunnvann og en rekke andre kriterier.

verkefnastjórnun.jpg

Før drikkevann kan kanaliseres fra enten brønner eller borehull, må sigevanns- og kapasitetsvurderinger for de geologiske lagene gjennomføres. Ledningsevne og plassering av jord må vurderes, og sigevanns- og pumpetester må utføres.

Bergteknikk innebærer å vurdere egenskapene og kvaliteten av berggrunnen for ulike typer strukturer. Forskning og tester utføres på berggrunnen for å fastslå dens styrke, strukturelle stivhet og stabilitet for fundament, berghelninger, bergankere, bergfylling osv.  Råd om eksplosive metoder blir gitt, og størrelsesfordelingen i steinbruddet vurderes.

I tillegg har Mannvits spesialister mange års erfaring med design av, rådgivning om og bygging av tunneler, både for kraftverk og vei.

Soil and bedrock studies are a fundamental part of tunnel and structure planning.