Bygninger og anlegg

Siden selskapet ble grunnlagt i 1963, har ingeniørtjenester knyttet til bygg design, konstruksjon og vedlikehold dannet kjerneaktiviteten i Mannvits virksomhet. Vi tilbyr våre kunder direkte tilgang til et team av høyt kvalifiserte og erfarne spesialister som tilbyr konsulenttjenester innen forarbeid, bygg design, byggeledelse, samt bygge tilsyn og vedlikehold.  Mannvit har fungert som teknisk konsulent på nesten alle typer byggeprosjekter, inkludert privatboliger, skoler, hoteller, idrettshaller, kontorer, fabrikker, sykehus og helsesentre.

I 2007 deltok selskapet i byggingen av over 300 000 m2 av kontor-, service- og utstillingsområder. Dette omfatter konsert- og konferansesenteret i Reykjavík havn som vil åpne i 2009, ny konstruksjon for Reykjavík Universitet og store handels- og kontorbygg i Reykjavik og rundt omkring på Island.

Fra foreløpig eller strukturell design av bygninger og andre konstruksjoner, til design av VVS-, elektro- og kontrollsystemer, til utvikling av brannsikkerhetsplaner og design av ulike akustiske løsninger – spesialistene hos Mannvit har kunnskap til å løse alle prosjektets utfordringer.

Nye bygninger
Utformingen av nye bygninger kan deles inn i et antall forskjellige faser. Disse inkluderer behovsanalyse, kostnadsberegninger, innledende design og planlegging, endelig utforming, anbudsdokumenter, hjelp med å velge en entreprenør og rådgivning under bygging.  For kostnadsberegninger kan Mannvits spesialister utnytte selskapets egne godt utviklede prisdatabaser, som inneholder tusenvis av enhetspriser som dekker et bredt spekter av tjenester og materialer.

Analyse og design av bærende og støttestrukturer er en viktig del av all konstruksjon, og styrer ofte kostnadseffektiviteten og kvaliteten på den endelige utviklingen.  I tillegg er levetiden til en bygning i stor grad avhengig av valg av materialer som brukes i konstruksjonen og arrangementet av støttestrukturer. Disse må være i stand til å motstå de ytre og indre kreftene som de vil bli utsatt for, både med hensyn til bæreevne og stivhet.  Alle disse aspektene – design, materialer og arrangement av strukturell støtte – må samkjøres i ethvert vellykket byggeprosjekt.

Vedlikehold og renovasjon
Vellykkede vedlikeholds- og renovasjonsprosjekter for bygg krever erfaring, i tillegg til nøyaktig planlegging og gjennomføring.  Et bredt utvalg av faktorer må tas med i betraktningen, og som en konsekvens av dette er slike prosjekter ofte kompliserte og kan kreve elementer som: behovsanalyse, vurdering av type og grad av vedlikehold involvert, utforming av foreslått arbeid, forberedelser av tekniske spesifikasjoner og anbudsdokumenter, kostnadsberegning og hjelp med å velge en entreprenør.  Slike prosjekter krever også konsulenttjenester under bygging, inkludert byggeledelse, tilsyn og vurdering.

Geologi og geoteknikk
Mannvit har bred kunnskap og erfaring innen geologi og geoteknikk.  Selskapets eksperter har vært involvert i mange og varierte prosjekter, fra undersøkelse av jordsmonn og berggrunn til evalueringen av tekniske egenskaper i jord og berg, og geotekniske vurderinger om forholdene for de strukturelle grunnlagene for tunneler, demninger og mye mer.

Prosjektledelse og kostnadskontroll
Spesialister hos Mannvit har lang erfaring innen prosjektledelse og -veiledning og har vært involvert i store prosjekter som aluminiumsverk og kjøpesentre, samt spesialisert utvikling og planleggingsprosjekter. Kostnadskontroll er en av forutsetningene for vellykket bygging og omfattende byggeledelse sikrer et helhetlig perspektiv i alle faser av byggingen.

Kvalitets- og sikkerhetssystemer
Implementering av kvalitets- og sikkerhetssystemer har blitt et driftskrav blant bedrifter og offentlige etater. Spesialister hos Mannvit har erfaring i kvalitetsrelaterte felt, blant annet risikovurdering, de ansattes sikkerhet eller i å implementere kvalitetssystemer for kontrolltester og sertifiseringer under prosessen.

Mannvits tjenester:

 • Geologi
 • Geoteknikk
 •  Strukturelt
 • VVS
 • Elektriske tjenester
 • Brannsikkerhet
 • Jordskjelvteknikk
 • Akustikk

 

 

Building Design and Construction Service - Mannvit.is

Nye bygninger
Utformingen av nye bygninger kan deles inn i et antall forskjellige faser. Disse inkluderer behovsanalyse, kostnadsberegninger, innledende design og planlegging, endelig utforming, anbudsdokumenter, hjelp med å velge en entreprenør og rådgivning under bygging.  For kostnadsberegninger kan Mannvits spesialister utnytte selskapets egne godt utviklede prisdatabaser, som inneholder tusenvis av enhetspriser som dekker et bredt spekter av tjenester og materialer.

Analyse og design av bærende og støttestrukturer er en viktig del av all konstruksjon, og styrer ofte kostnadseffektiviteten og kvaliteten på den endelige utviklingen.  I tillegg er levetiden til en bygning i stor grad avhengig av valg av materialer som brukes i konstruksjonen og arrangementet av støttestrukturer. Disse må være i stand til å motstå de ytre og indre kreftene som de vil bli utsatt for, både med hensyn til bæreevne og stivhet.  Alle disse aspektene – design, materialer og arrangement av strukturell støtte – må samkjøres i ethvert vellykket byggeprosjekt.

Vedlikehold og renovasjon
Vellykkede vedlikeholds- og renovasjonsprosjekter for bygg krever erfaring, i tillegg til nøyaktig planlegging og gjennomføring.  Et bredt utvalg av faktorer må tas med i betraktningen, og som en konsekvens av dette er slike prosjekter ofte kompliserte og kan kreve elementer som: behovsanalyse, vurdering av type og grad av vedlikehold involvert, utforming av foreslått arbeid, forberedelser av tekniske spesifikasjoner og anbudsdokumenter, kostnadsberegning og hjelp med å velge en entreprenør.  Slike prosjekter krever også konsulenttjenester under bygging, inkludert byggeledelse, tilsyn og vurdering.

Geologi og geoteknikk
Mannvit har bred kunnskap og erfaring innen geologi og geoteknikk.  Selskapets eksperter har vært involvert i mange og varierte prosjekter, fra undersøkelse av jordsmonn og berggrunn til evalueringen av tekniske egenskaper i jord og berg, og geotekniske vurderinger om forholdene for de strukturelle grunnlagene for tunneler, demninger og mye mer.

Prosjektledelse og kostnadskontroll
Spesialister hos Mannvit har lang erfaring innen prosjektledelse og -veiledning og har vært involvert i store prosjekter som aluminiumsverk og kjøpesentre, samt spesialisert utvikling og planleggingsprosjekter. Kostnadskontroll er en av forutsetningene for vellykket bygging og omfattende byggeledelse sikrer et helhetlig perspektiv i alle faser av byggingen.

Kvalitets- og sikkerhetssystemer
Implementering av kvalitets- og sikkerhetssystemer har blitt et driftskrav blant bedrifter og offentlige etater. Spesialister hos Mannvit har erfaring i kvalitetsrelaterte felt, blant annet risikovurdering, de ansattes sikkerhet eller i å implementere kvalitetssystemer for kontrolltester og sertifiseringer under prosessen.

Mannvits tjenester:

 • Geologi
 • Geoteknikk
 •  Strukturelt
 • VVS
 • Elektriske tjenester
 • Brannsikkerhet
 • Jordskjelvteknikk
 • Akustikk

Project experience and multidisciplinary approach enables Mannvit to support project delivery on time and on budget.