Brannsikkerhet

Mannvit gir brannsikkerhetsrådgivning til arkitekter, entreprenører og eiendomsselskaper. Vi gjennomfører brannsikkerhetsevalueringer av bygninger, spesielt i forbindelse med renovering av eldre bygninger, og sikrer samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter.

Det er mange aspekter å vurdere i design av brannsikkerhet.  Eksempler inkluderer brennbarhet av byggematerialer, seksjonering av bygninger i brann- og røykesoner, rømningsveier, strukturelle varmetoleranser, brannspredningsprognose, brannvarslingssystemer og slokkeutstyr. 

Våre brannsikkerhetsingeniører gir evalueringer for bygging og planlegging, samt i forbindelse med industri, industrielle prosesser og transport, og benytter erfaringen og kompetansen de har opparbeidet fra varierte og utfordrende prosjekter over hele landet.

EOI for EPCM Contractor in Corbetti, Ethiopia - Mannvit.is

Passiv brannbeskyttelse

Mannvit assisterer arkitekter og entreprenører i utformingen av effektive bygg med hensyn til brannsikkerhet ved hjelp av passiv brannbeskyttelse. Dette inkluderer deling av den samlede bygningen i seksjoner gjennom bruk av branntekniske klassifiserte vegger, dører og gulv, planlegging av tilstrekkelige rømningsveier, noe som sikrer minimum strukturell integritet mot brann og mer. etc.

Aktiv brannbeskyttelse

Aktive brannbeskyttelse er brannbeskyttelse etter at en brann har startet. Mannvit tilbyr tjenester til planlegging og utforming av nødvendige aktive beskyttelsessystemer, blant annet branndeteksjon og alarmsystemer, røykventilasjon, sprinkleranlegg prosjektering og mer.

Branndeteksjon og brann alarmsystemer

Tidlig branndeteksjon og brannalarm er av avgjørende betydning for å begrense konsekvensene av en brann, særlig når det gjelder sikkerheten til folk og beskyttelse av eiendom. Valget av et branndeteksjonssystem og brannalarm avhenger av potensiell brannkilde, struktur, type og bruk av en bygning. I offentlige bygninger med store folkemengder, kan det være nødvendig å installere brannalarm, nødlys og passende EXIT lys system for å veilede publikum raskt til nærmeste utgang. Mannvit kan bestemme den mest passende deteksjon og alarm system for hvert enkelt bygg.

Brannslokning

Mannvit har et team med god erfaring til prosjektering av sprinkleranlegg. Installasjon av et automatisk sprinkleranlegg kan være en veldig effektiv måte å slukke eller kontrollere en brann. Valget av sprinkleranlegg avhenger av flere parametere, bruken av rommet, type og størrelse på brannkilde og eller andre spesielle behov. For eksempel kan beskyttelse av transformatorer i tungindustri kreve en kreve en oversvømmelse system som involverer store mengder vann. På den annen side, er gass system egnet for steder som et museum, der verdifulle saker kan bli alvorlig skadet av vann eller andre slokkemedium. Mannvit kan også identifisere passende type og plassering av håndslokkere for effektive tidlige brannslukking handlinger.

Planlegging av rømningsveier

Mannvit definerer evakueringsprosedyrer og design rømningsveier i henhold til byggeforskrifter og forskrifter (ex: NFPA, europeiske standarder), men også ved hjelp av evakuerings simuleringer. Modellering av evakuering tar hensyn Bygnings egenskaper og antall beboere, så vel som utformingen av bygningen. Evakuerings simulasjoner kan kobles sammen med brann- og røyk simuleringer.

Mannvit forbereder også rømningsvei tegninger og første respons informasjon i tilfelle brann eller annen relevant fare.

Brann og røyk modellering i bygninger

Mannvit bruker avanserte simulasjoner som Computational Fluid Dynamics (CFD) for å modellere brann, røykspredning og varmetransport i bygninger. Disse ytelsesbaserte metodene tillater prosjektering av innovative og moderne komplekse bygninger, for eksempel kjøpesentre med store åpne områder og dekket atrier, som innfører nye risikofaktorer som gjelder brann og røykspredning.

Bruk av CFD simuleringer er en svært effektiv og kostnadseffektiv metode for å utvikle prosjekteringsløsninger med hensyn til brannsikkerhet som for å finne den optimale oppdelingen av en bygning i røyk seksjoner og optimalisering av mekanisk eller naturlig ventilasjon.

Nød og respons planlegging

Mannvit utvikler krisepakker for å hjelpe ansatte og brannmenn ta riktige beslutninger i tilfelle brann eller andre nødssituasjoner. Denne pakken kan tilpasses hver bestemt bygning, inneholder nyttig informasjon som kontaktlister, plassering av potensielle farlige stoffer, informasjon om brannbekjempelsesutstyr og andre tekniske systemer. Det inkluderer også plan- og seksjonstegninger og eventuelle andre opplysninger som kan være nødvendig å være klar over i en nødssituasjon.

Kode kompliance

Mannvit har en omfattende kunnskap om internasjonale byggeforskrifter, og kan gå gjennom nye og eksisterende oppsett eller utføre brann vurderinger av bygninger for å kontrollere etterlevelse lover og forskrifter. Brann sikkerhetsforskrifter kan ha stor innvirkning på utformingen av et bygg med hensyn til estetikk, funksjon og pris. Å tillate mer nyskapende og banebrytende design, kan Mannvit foreslå og utvikle alternative løsninger ved hjelp av ytelsesbaserte metoder (performance based) og oppnå et sikkerhetsnivå som tilsvarer eller oversiger de nivåene som kreves av kodene og er godkjent av myndighetene.

Tap av markedsandel har ofte en større innvirkning på selskapets drift enn skaden av en brann.