Biodiesel

Mannvit er en av pionerene innenfor biodieselproduksjon på Island og har omfattende erfaring med FoU på dette området, samt omfattende kunnskap om biodieselproduksjon og -bruk.

Biodiesel er en dieselerstatning som er laget av naturlige, fornybare kilder som brukte vegetabilske oljer, avfall eller resirkulerte oljer og animalsk fett. Biodiesel blir vanligvis blandet med petroleumsdiesel i forholdet 5-20 %. Dette kalles ofte B5-B20, og dieselen kan anvendes i nesten alle dieselmotorer. Disse blandingene er kompatible med det meste av lagrings- og distribusjonsutstyr.

Biodiesel blir mye brukt i Europa, men i mindre grad i andre deler av verden. Mest vanlig er 5 % og 10 % v/v-blandinger (B5 og B10) i diesel fra fossile kilder. Vanligvis kan de fleste dieselmotorer bruke en biodieselblanding opp til minst 20 % v/v uten problemer, men mange bilprodusenter garanterer bare for bruk av B5-B10-blandinger.

Biodiesel Production Consultants - Mannvit.is

Brenselproduksjonsteknologi
Første generasjon biodiesel framstilles ved at acylglyserol reagerer med alkohol, vanligvis metanol, noe som gir fettsyrealkylester (fettsyremetylester, FAME, om man bruker metanol). Glyserol (også kalt glyserin) blir også dannet i prosessen og har en rekke bruksområder, både på forbruker- og industrinivå.

Tradisjonell biodiesel, f.eks. fettsyremetylester (FAME), framstilles fra fettsyretriglyserider fra forskjellige planter – som raps, palme og soya – eller diverse avfall, som vegetabilske oljer (WVO) eller animalsk fett. Prosessen er basert på en katalyse der fettsyreglycerider reagerer med metanol, og den er relativt rimelig. Metanolen som i dag brukes i produksjonen er i hovedsak hentet fra fossil brenselproduksjon. Derfor er biodiesel 85-90 % fornybart brensel. Etanol kan benyttes i stedet for metanol (som gir fettsyreetylester, FAEE), men dette er mer kostbart og komplisert å bruke enn metanol.

Selskapet utviklet et produksjonsanlegg for biodiesel som produserer 300 000 liter per år, og anlegget utnytter vegetabilsk avfallsolje og animalsk fett. Eier og operatør av anlegget er Orkey på Nord-Island.  I FoU-fasen av prosjektet designet og drev Mannvit en pilotproduksjonsenhet i liten skala for å innhente nødvendig informasjon til prosessutviklingen.  Mannvit arbeider også med prosjekter som omfatter konvertering av glyserol til ulike forbindelser.

Tjenestene omfatter: prosessteknikk for biodieselanlegg, forsknings- og utviklingsprosjekter, testing og optimalisering, energieffektivitet ved produksjon av biodiesel og utnyttelse av biprodukter.