Automatisering og styring

Mannvit har flere tiårs erfaring med automasjon og styringssystemer for kraftintensiv industri og diverse andre bransjer, kraftverk, kraftsystemer, bygninger og offentlige tjenester. 

 

Mannvit mynd 7 - Mannvit.is

Selskapet tilbyr omfattende tjenester på dette feltet, som blant annet analyse av kostnader og krav, planlegging og systemdesign, anbudsrunder, prosjektledelse, detaljprosjektering, programmering, testing, overoppsyn, utarbeidelse av driftshåndbøker, opplæring av personalet og driftsbistand.  Tjenestene omfatter også statusinspeksjoner av eldre kontrollsystemer og risikoanalyser av relaterte prosesser, drift av kontrollsystemer og vedlikeholdskontrakter.

Selskapet har gjennomført nasjonale og internasjonale prosjekter av alle størrelser – fra små PLS-systemer til SCADA-systemer for Islands største kraftselskaper. 

Mannvit har bred konsulenterfaring fra omfattende og kritiske kontrollsystemer for kraftintensiv industri og kraftselskaper som må oppfylle strenge krav til driftssikkerhet og -stabilitet.

Mannvit drar veksler på erfaringen og kompetansen som finnes i andre avdelinger i selskapet og kan også tilby tverrfaglig rådgivning for utforming av arbeidsflytprosesser, herunder relevante kontrollsystemer og drift av dem. Mange av selskapets større prosjekter gjennomføres i samarbeid med interne spesialister på områdene telekommunikasjon og programvare.

Mannvit har bred konsulenterfaring fra kritiske kontrollsystemer for kraftintensiv industri og kraftselskaper som må oppfylle strenge krav til driftssikkerhet og -stabilitet.