Akustikk

Akustikk er vitenskapen om lyd, og er et tverrfaglig felt innenfor vitenskap og teknikk. Dette inkluderer lydbølger i gasser, væsker og faste stoffer, og deres effekter. Akustikk dekker derfor alt fra enkle vibrasjoner til musikk og hvordan det menneskelige øret tolker lyder. Feltet akustisk teknikk inkluderer utformingen av konsertsaler, auditorier, skoler, kontorer og diverse andre områder, med hensyn til etterklang, taleforståelse, støyreduksjon, lydisolasjon, lydopptak og avspilling av lyd, for å nevne noe. Feltet akustisk teknikk er også viktig i planlegging og utforming av bygninger, industri, transport og miljø.

Mannvits  tekniske kompetanse og erfaring med akustisk design, og med å løse akustiske problemer, spenner seg over 30 år.  Mannvit Engineering har ansatt spesialister i akustikk, og har en omfattende samling av måleutstyr fra Brüel & Kjær, og deres fasiliteter og programmer for å simulere akustikk er toppmoderne.

Vettvangsvalir ráðgjafar til verkefnisþróunar - Mannvit.is

Generelle akustiske teknikktjenester:

Bygningsakustikk

 • Spesifisere akustiske krav og anbefalinger
 • Bistå andre konsulenter med akustikkdimensjonering eller valg av produkter
 • 3D-datamodellering av rom for optimale akustiske forhold


Lydisolasjon

 • Finne støyreduksjonsløsninger som tilfredsstiller både regelverk og kundens ønsker
 • Inspeksjonsmålinger eller -beregninger


Støymålinger

 • Sluttkontroll og kontrollmålinger eller -beregninger
 • Vurderingsmålinger av trafikk- eller industristøy
 • Målinger av støy på arbeidsplassen/taleforståelse/signal-til-støy-forhold


Trafikkstøy

 • Beregning eller kontrollmålinger av støy fra veier for å vurdere miljøpåvirkningen
 • Trafikkstøyanalyse
 • Trafikkstøydemping og forbedringer


Akustiske målinger

 • Målinger av etterklangstid
 • Målinger av ulike avanserte akustiske parametere i mer involverte prosjekter


Erfaringsområder:

 • Konsertsaler
 • Bedehus
 • Gymsaler
 • Industriell og yrkesmessig sikkerhet
 • Offentlige og flerbruksområder
 • Skoler
 • Trafikk- og transportstøy
 • Arbeidsplasser
 • Miljø

“Noise induced hearing loss is the most common reported occupational disease in the EU“ - The European Agency for Safety and Health at Work