Voll Studentby

Ansvarlig for uavhengig kontroll av utførelse innen geoteknikk og medarbeider i uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering, for to 7 etasjes nybygg for studentboliger for Veidekke / PUMN.

Rolle

Geoteknisk ingeniør.