Trollvikelva Kraftverk, Nordland

Nordkraft Vind and Småkraft AS Utføring av anbudsdokumenter, flomberegninger og teknisk plan for småkraftverk. Prosjektet omfatter betong dam og overløp, 2,2 km langt trykkrør (DN800 duktilt støpejern) og fundament for kraftstasjon.
Installert kapasitet er 5,3 MW i en Pelton turbin med estimert årsproduksjon av 16,5 GWh. Fallhøyde er 375 m

Rolle

Anbudsdokumenter, flomberegninger og teknisk plan.

375
Fallhøyde
5,3 MW 
Kapasitet
16,5 GWh 
Årsproduksjon