Transformatorstasjon Årsandøya, N-Trøndelag

Utarbeidelse av tekniske spesifikasjons-dokumenter for transformatorstasjonene Årsandøy for NTE Nett AS i Norge.
Transformatorstasjon Årsandøy: Oppgradert fra 132/66/22 kV-stasjon til 132/22 kV-stasjon.
Spesifikasjonene gjaldt 132 kV HV-utstyr, 132/22 kV transformator, 132 kV jordspole for transformatoren og dokumenter for stasjonenes vern- og kontrollsystemer

Rolle

Planlegging og prosjektering.

132/22 kV   
Oppgradert til
1919
NTE ble etablert
132/66/22 kV 
Oppgradert fra

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et av Norges største e-verk - både som kraftprodusent, kraftomsetter og netteier. Kjernevirksomheten er energiproduksjon og -omsetning, nett, elektroentreprise og telekommunikasjon. NTE er organisert som et konsern med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS som morselskap. NTE eies i sin helhet av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet har hovedkontor i Steinkjer og i tillegg butikker, produksjonsanlegg, enheter for nettdrift og installasjonsavdelinger/enheter over hele Nord-Trøndelag fylke og en enhet i Trondheim.

NTE