Tosenfjorden Luftspenn, 132 kV, Helgeland

Tosenfjorden Luftspenn, 132 kV, for HelgelandKraft

Prosjektering av 132 kV luftspenn. Inkludert arbeid; Dempestudie, dokumentasjon, prosjektering av luftspenn og merking iht. forskrift og prosjektering av master, fundamenter og jording.

Rolle

Dempestudie, dokumentasjon, prosjektering av luftspenn og merking iht. forskrift og prosjektering av master, fundamenter og jording.

132 kV   
Luftspenn

Helgeland Kraft produserer fornybar energi og utvikler strømnett til hele Helgeland. Helgeland selger strøm til husholdninger og bedrifter i hele landet. Helgeland Kraft Strøm er Helgelands største strømselskap og har over 90 % av husholdningskundene som finnes på Helgeland. I tillegg har selskapet 35 % omsetning utenfor Helgeland.

Helgeland Kraft