Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Sør Trønderlag

Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Sør Trønderlag. Dette oppdraget er en del av større prosjekt med oppgradering av rekke tunneler for Statens vegvesen Region midt for å oppfylle EUs regelverk.

Oppdraget innebærer kartlegging av nåværende status, detaljert risikoanalyse, forprosjektering, byggeplan, kostnadsanslag, anbudsprosjektering og konkurransegrunnlag med G-PROG beskrivelse og tegninger, diverse konsulenttjeneste og dokumentasjon, samt bistand i byggeperioden.  

Hele prosjektet består av følgende tunneler:

 • Helltunnelen
 • Stavsjøfjelltunnelen
 • Væretunnelen
 • Grillstadtunnelen
 • Eggetunnelen
 • Innfjordtunnelen
 • Måndalstunnelen
 • Hjelviktunnelen
 • Ellingsøytunnelen, samt arm Flatholmen
 • Valderøytunnelen
 • Godøytunnelen
 • Rotsethorntunnelen
 • Blindheimstunnelen
 • Moatunnelen
 • Hatlaåstunnelen
 • Gyltunnelen

Rolle

 • Oppdraget innebærer kartlegging av nåværende status
 • Grundig risikoanalyse
 • Forprosjektering
 • Byggeplan
 • Kostnadsanslag
 • Anbudsprosjektering
 • Konkurransegrunnlag med G PROG beskrivelse og tegninger
 • Diverse konsulenttjeneste og dokumentasjon
 • Samt bistand i byggeperioden
1720
Lengde
1990
Åpnet
6
Europavei

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EU's tunnelsikkerhetsforskrift og Region midt har ansvar for å utbedre 13 av disse. Et omfattende utbedringsarbeid skal være ferdig innen 2019. Sikkerhetstiltakene som kreves i Trøndelag er i hovedsak elektronikk og styringssystemer. I Møre og Romsdal vil det i tillegg være behov for diverse bygningstiltak og sprengningsarbeid for nye tekniske rom og nisjer i flere tunneler. Formålet er å forebygge og redusere konsekvensene av kritiske hendelser.