Sløverfjordtunnelen

Sløverfjordtunnelen er en undersjøisk veitunnel som går under Sløverfjorden i Hadsel kommune Oppdragskjøper, Statens Vegvesen (Varige konstruksjoner ‐
Tilstandsvikling tunnel, TT5 Sprøytebetong 2012-2015)

Rolle

  • Inspeksjon av hele tunnelen
  • Kjerneboring fra utvalgte lokaliteter
  • Innsamling av prøver av vann
  • Testing av analyserte kjerner på Mannvit Labratorium i Island
  • Rapportering
3337
Lengde
1997
Åpnet
8%
Største stigning