Skarpneset Industriområde, Frøya, Sør Trønderlag

Forprosjekt og prosjektering av ca. 105.000 m2 industriområde på sør Frøya, som er laget på steinfylling av sprengstein fra området for Frøya Kommune / PUMN (hovedkonsulent).

Rolle

  • Geoteknisk ingeniør
  • Ingeniørgeolog