Skansemyren barnehage Bergen kommune, Rogaland

Bergen kommune etablerer en barnehage på Skansemyren bestående av et hovedbygg (ca 1000 BTA), uthus/avfallsrom og leke-oppholdsarealer utomhus. Skansemyren barnehage er bygget etter starndard for passivehus med plass til 60 barn. Oppdragsgiver, Bergen kommune.

Mannvit ytelse, uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet prosjektering og bygningsfyskikk. 

 

Foto: Bergensavisen

Rolle

Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet prosjektering og bygningsfyskikk.

60 barn 
Plass
2016
Utgangen
1000
BTA