Rio Tinto Alcan, Aluminiumsmelteverk

HRV (datterselskap til Mannvit med 66% og Verkís 33%) tok an oppdraget med en EPCm-avtale. Med en særlig avtale med lokale byggeadministration i Hafnarfjörður-kommune tok Mannvit over ansvaret for å gjennomgå tegninger og annet prosjektmaterial i det oyemed å forsikre at all design var ifolge islandsk byggeregeleverk, annet relevant lovverk og standarder i Island. Dessuten tok Mannvits ansatte stilling som byggeleder for all konstruksjon ifolge en tilsvarande avtale.

 

Mannvit-dagur-3- _DSC5486 copy_resize.jpg

Byggeleder var ansvarlig for at prosjektet utfores i overensstemmelse med godkjente tegninger og at alle islandske lover og regelverk oppfolges. Byggeleder tar hånd om alle lovmessige evalueringer av hver fase i navn av byggedirektoratet og har ansvar for at sertifisert personal utforer respektive oppdrag.

Rolle

EPCM 

230.000 tpy 
Størrelse
2010-2014
Periode
500 MUSD 
Investering