Reykjanesbraut, Strandaheiði - Njarðvík

Udvidelse av en 24 km lang 2-felts veg til en 4-felts, veg, vegkrysse, kulverter, rundkjøringer og broer.

Prosjektet innebærer å bygge 2 vei felter ved siden av en eksisterende 2 felts motorvei som ligger mellom Reykjavík og Keflavík på sør Island hvor den islandske internasjonale flyplass ligger. Veistrekningen er 24 km lang og ligger i et lavabasert område. Prosjektet innebærer 3, 20m lange veibroer og kobling til eksiterende veier. 6 rundkjøringer, en betong kulvert for hestetrafikk og støttevegger av lavastein.

Klient: Statens Vegvesen (Island)

Rolle

  • Foreløpig design
  • Trafikk prediksjon
  • Begrensning av støyforurensning
  • Prosjekt tilsyn
  • Miljøvurderinger
  • Kostnadsoverslag
24 km 
Lengde
3
Broer
6
Rundkjøringer