Nye Bø skole, Hå Kommune

Oppdragskgiver, Hå kommune, Norge. Forprosjekt av hus og detaljprosjekt av tomt. PL og PGL for RI fager.                                     

Alle RI fager av forprosjekteringen og anbudsdokumenter for 8972 m2 skolehus i Bø på Vestlandet. Videre detaljprosjektering og anbudsdokumenter for tomt og tilkjørselsvei til skolen.

  1. Utarbeidelse av forprosjekt
  2. Utarbeidelse av anbudsdokumenter for adkomstvei, P-plass og grunnarbeider i sidestilt entreprise                                                                
  3. Utarbeidelse av anbudsdokumenter for skolebygg og overflatebehandling av skoletomt i totalentreprise
  4. Prisinnhenting, evaluering og kontrahering
  5. Oppfølgning i utførelsesfasen og i garantitid

Nye Bø_02.jpg

Rolle

  • Utarbeidelse av forprosjekt
  • Utarbeidelse av anbudsdokumenter                                                   
  • Prisinnhenting, evaluering og kontrahering
  • Oppfølgning i utførelsesfasen og i garantitid
8972  m2 
Areal
550
Elever
1-7
Klasse