Nedre Russvik Kraftverk, Nordland

Oppdragsgiver: Nordkraft og Småkraft AS.

Anbudsdokumenter, flomberegninger og teknisk plan for småkraftverk. Prosjektet omfatter betong dam og overløp, 600 m langt trykkrør (DN1100m, GRP) og fundament for kraftstasjon.
Installert kapasitet er 2,9 MW i to turbiner med estimert årsproduksjon av 6,5 GWh.

Rolle

  • Anbudsdokumenter
  • Flomberegninger
  • Teknisk plan
100 m. 
Fallhøyde
2,3 MW 
Instarllert effekt
5 GWh 
Årlig produksjon