Kjeldalselva småkraftverk

Prosjektering og tilbudsdokumenter for småkraftverk

Utarbeidelse av tilbudstegninger og beskrivelser iht. NS3420 for småkraftverk.  Estimering av dimensjonerende flom og utarbeidelse av rørteknisk plan.  Betongdam og overløp, inntak, 1 km lang adkomsttunnel, 1,3 km langt nedgravet trykkrør av duktilt støpejern med tilhørende betong fundamenter.  Maks fallhøyde 230 m.  Kraftstasjon med 4,7 MW Pelton turbin og estimert årsproduksjon på 12,8 GWh.

P8280010.JPG

Rolle

Prosjeketering av betong konstruksjoner og rørgata med tilhørende beskrivelser iht. NS3420.  Flomvurdering.  Prosjektering og beskrivelser for tunnelarbeide.

 

12.8 GWh 
Produksjon
230
Fallhøyde
4.7 MW 
Installert effekt