Hydro Aluminium, Sunndalsøra

Norsk Hydro CE-merking av landingsutstyr for Norsk Hydro i Sunndalsøra.

Sunndal aluminium © Norsk Hydro (4).jpg

Fotos © Norsk Hydro

Rolle

1954
Produksjonsstart
400.000 tonn 
Produksjon
700
Antall medarbeidere