Hjelviktunnelen på E136 i Møre og Romsdalen

Hjelviktunnelen er den del av europavei 136 og ligger i Rauma kommune. Dette oppdraget er en del av større prosjekt med oppgradering av rekke tunneler for Statens vegvesen Region midt for å oppfylle EUs regelverk. Tunnelene på europaveg 136 skal utbedres i 2016-2017 for å oppfylle kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften.

Hele prosjektet består av følgende tunneler:

 • Helltunnelen
 • Stavsjøfjelltunnelen
 • Væretunnelen
 • Grillstadtunnelen
 • Eggetunnelen
 • Innfjordtunnelen
 • Måndalstunnelen
 • Hjelviktunnelen
 • Ellingsøytunnelen, samt arm Flatholmen
 • Valderøytunnelen
 • Godøytunnelen
 • Rotsethorntunnelen
 • Blindheimstunnelen
 • Moatunnelen
 • Hatlaåstunnelen
 • Gyltunnelen

Rolle

341
Lengde
1960
Åpnet
2016-2017
Utbedres

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EU's tunnelsikkerhetsforskrift og Region midt har ansvar for å utbedre 13 av disse. Et omfattende utbedringsarbeid skal være ferdig innen 2019. Sikkerhetstiltakene som kreves i Trøndelag er i hovedsak elektronikk og styringssystemer. I Møre og Romsdal vil det i tillegg være behov for diverse bygningstiltak og sprengningsarbeid for nye tekniske rom og nisjer i flere tunneler. Formålet er å forebygge og redusere konsekvensene av kritiske hendelser.