Heiåi Kraftverk

A4 Energiconsult AS prosjekt Heiåi kraftverk ver ved Vårvatn i Kviteseid kommune i Telemark.
Mannvit rolle: Teknisk rapport om design av en 2,3 km lang rørgate med forankringsklosser av betong. Maks fallhøyde 240 meter. Rapport sendt til norske myndigheter (NVE) for godkjenning. Turbin: Pelton Installert effekt: 0,45 MW 

Rolle

Teknisk rapport

1,3 GWh 
Årsproduksjon
240
Fallhøyde
2,3 km 
Rørgate