Gardermoen lufthavn

Forprosjektering og detaljprosjektering av oppgradering/utskifting av et eksisterende steinmagasin som ligger ved Gardermoen lufthavn

Prosjektet besto av å sammenligne alternativer for infiltrasjon av overvann fra parkeringsplass og veier ved Gardemoen lufthavn. Også design og utarbeiding av konkurransegrunnlag for den valgte alternativet.

Rolle

Sammenligning av alternativer.

Mannvit var ansvarlig for prosjektering for alle fag.