Frøyatunnelen, Frøya-Hitra, Sør Trøndelag

Frøyatunnelen er på fylkesvei 714 og er en undersjøisk veitunnel som forbinder øyene Hitra og Frøya.

Oppdragskjøper, Statens Vegvesen (Varige konstruksjoner ‐ Tilstandsvikling tunnel, TT5 Sprøytebetong 2012-2015)

Rolle

  • Inspeksjon av hele tunnelen
  • Kjerneboring fra utvalgte lokaliteter
  • Innsamling av prøver av vann
  • Testing av analyserte kjerner på Mannvit Labratorium i Island
5305
Lengde
2000
Åpnet
10%
Største stigning