Flekkerøytunnelen, Kristiansand

Flekkerøytunnelen er  undersjøsk tunnel på fylkesvei 457  i Kristiansand kommune og går mellom Kroodden på fastlandet og Flekkerøya.

Oppdragskjøper, Statens Vegvesen (Varige konstruksjoner ‐
Tilstandsvikling tunnel, TT5 Sprøytebetong 2012-2015)

Rolle

  • Inspeksjon av hele tunnelen
  • Kjerneboring fra utvalgte lokaliteter
  • Innsamling av prøver av vann
  • Testing av analyserte kjerner på Mannvit Labratorium i Island
  • Rapportering
2321
Lengde
1989
Åpnet
10%
Største stigning